Hvordan kan social kapital hjælpe dig?

Social kapital er vigtigt i samfundet, da det er gennem sociale relationer, at vi for alvor formår at opbygge en nation og et samfund. Men social kapital er også vigtigt i mindre sammenhænge. Dette gælder for eksempel for en virksomhed.

Hvad er social kapital?

Social kapital på en arbejdsplads omhandler, at man ved at styrke og bruge de sociale relationer, medarbejderne imellem, opnår en gevinst. Denne gevinst kan bestå i mange ting. Det kan for eksempel være øget trivsel blandt medarbejdere eller bedre innovationsevne.

Der er få virksomheder, der kan klare sig uden sine medarbejdere. Derfor kan man også vende den om og sige; tænk hvor meget mere du kunne få ud af dine medarbejdere, hvis du fokuserede på dette område. Vil du gerne have mere kvalitet og effektivitet (og ikke mindst medarbejdere, der er glade for at gå på arbejde), kan det godt betale sig at arbejde med social kapital.

Bedre innovationsevne

Har man siddet i den samme virksomhed i mange år, kan det være svært at se, hvor man med fordel kan indføre nye metoder eller forbedre dele af virksomheden. Derfor er det en god idé sommetider at fokusere på nye ting. Et nyt fokusområde kunne for eksempel være social kapital.

Tager du et kursus om social kapital, kan du få nye værktøjer, som du kan bruge i virksomheden. Social kapital drejer sig nemlig i høj grad om de tre begreber tillid, retfærdighed og samarbejde. Får du fokus på disse begreber i din virksomhed, kan én af gevinsterne være øget innovationsevne.

Øget trivsel

En anden fordel, som man kan få ud af arbejdet med den sociale kapital, er øget trivsel. Den sociale kapital handler netop om det udbytte, man kan få ud af sociale relationer. Bliver disse sociale relationer stærkere, er det klart, at man kan føle sig bedre tilpas på sin arbejdsplads.

Føler man sig tryg ved dem, man arbejder sammen med, er det lettere at udvikle et godt samarbejde. Det kan blive lettere at møde ind på arbejde, hvis man ikke er nervøs omkring sine kollegaer, og det er klart, at dette kan føre til øget trivsel.

En mere effektiv virksomhed

Skal du have en mere effektiv virksomhed, er det vigtigt, at dine medarbejdere trives. Føler dine medarbejdere sig trygge, kan det for eksempel være lettere for dem at indrømme deres fejl. Derfor er der også undersøgelser, der har vist, at et møde, som kører fuldstændig stringent, kan være mindre effektivt, end et møde, hvor der er tid til at snakke om andre ting.

Holder du et møde, hvor alle får lov til at snakke nogenlunde lige meget, og alle føler, at der er plads til at fremføre deres idéer, arbejder i sandsynligvis bedre sammen. Nogle gange kan det nemlig godt betale sig ikke at skyde nye idéer ned fra starten af.

Vær opmærksom på samvær

Hvis medarbejderne skal trives på arbejdspladsen, kan det være godt at se hinanden i situationer, der ikke nødvendigvis er arbejdsrelaterede. Det kan for eksempel være, at I sørger for at spise sammen i frokostpauserne, eller at I spiser morgenmad sammen hver fredag formiddag.

Medarbejderne bør holde pause

Skal medarbejderne træffe gode beslutninger, er det vigtigt, at de sørger for at holde pauser. Og flere pauser end du tror. Det er for eksempel ikke nok bare at holde en pause ved frokosttid.

Vil man holde flere pauser, kan man vælge at arbejde efter pomodoro-teknikken. Denne teknik går ud på, at man arbejde koncentreret i 25 minutter, hvorefter man holder en pause på 5 minutter. Når man har gjort dette tre gange, hvilket svarer til en periode på halvanden time, bør man holde en længere pause.

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.