Vil du gerne læse jura?

0

Hvis du overvejer at læse jura, skal du læse med her. Jura er et overordnet begreb, der dækker hele retssystemet. Når du studerer jura, får du indblik i den danske og internationale lovgivning og ender med at specialisere dig i et bestemt område. Du lærer også at overføre

den teori, du lærer, til praksis. Det forbereder dig på, at skulle bruge din uddannelse ude i samfundet. Du ender altså ikke bare med at vide en masse, men også vide hvad du skal med alt det, du har lært.

Bacheloruddannelsen i jura tager tre år, og det er et krav, at du har en gymnasial eksamen som eksempelvis STX eller HF. Der er også nogle specifikke krav, du skal leve op til udover den grundlæggende uddannelse. De specifikke krav er, at du har bestået Dansk A, Engelsk B og enten historie, idehistorie, samfundsfag eller samfundshistorie på B-niveau. Skulle du mangle nogle af disse eksaminer, er der studenterkurser, hvor du kan læse op og supplere din gymnasiale uddannelse inden du ansøger om optagelse på jurastudiet.

Hvad lærer jeg på studiet?

Du lærer om danske og internationale love, og senere i forløbet specialiserer du dig indenfor et bestemt område. Det kan eksempelvis være familieret, formueret eller strafferet. De fleste vælger at tage en kandidatuddannelse, når de har taget bacheloruddannelsen i jura. Der er masser af jobmuligheder, når du har en kandidat som jurist, og arbejdsløsheden er minimal. Der er både mange jobs indenfor det offentlige og indenfor den private sektor.

Når du uddanner dig til jurist lærer du grundlæggende indblik i lovene. Og du lærer at fremlægge beviser og argumentere for din sag. På jurauddannelsen får du et overblik over, hvordan retssystemet fungerer, hvordan love bliver vedtaget, og hvordan de i praksis bliver udført i samfundet. Et af de steder, hvor det virkeligt er vigtigt at kende til jura, er på politisk plan. Det gælder både de danske love, som vedtages i folketinget og EU’s rolle i behandlingen af lovgivningen. Du lærer, hvordan både dansk og international lovgivning påvirker vores hverdag.

Hvor kan jeg læse jura?

Du kan læse jura i både København, Odense, Aalborg og Aarhus. Der er sommerstart på alle universiteterne, og adgangskravet ligger i 2017 på mellem 9,1 og 9,8. Det kommer an på, hvor i landet, du gerne vil studere. Skulle du ikke have snittet til at komme ind på f.eks. Københavns Universitet, er det måske værd at overveje at prøve en anden studieby, hvis du vil forfølge drømmen om at blive jurist.

På studiet bliver du blandt andet undervist i formueret, forfatningsret, forvaltningsret, EU-ret, familie- og arveret, folkeret, retslære og strafferet. Det kan lyde lidt voldsomt, men betyder kort og godt, at du får et grundlæggende indblik i de forskellige typer af lovgivninger og den jura, der ligger til grund for dem. På uddannelsen er der både forelæsninger, holdundervisning og arbejde i studiegrupper.

Nu har du grundlæggende viden om jurastudiet. De fleste jurister bliver med tiden advokater. Det kræver en kandidatuddannelse og praktisk erfaring, der er en del af videreuddannelsen til advokat. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad advokater reelt arbejder med og tilbyder, kan du finde mere information her.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.